Gedigen Kompetens med bra Service

Ska du byta eller renovera ditt kök? Kontakta din snickare i Gävle och Sandviken! Skriv här

Vår huvudsakliga verksamhet riktar sig i första hand till fastighetsägare med villor, fritidshus och dylikt. Men även företagare är välkomna. Vi är utbildade snickare och verksamma i de flesta områden inom byggnation. Som det framgår av bildgalleriet så spänner vårt kunnande över det mesta som kan vara aktuellt vid om-till och nybyggnation. Därför kan vi också erbjuda totalentreprenad. Om det vid ett åtagande visar sig att det inkluderar områden där vi inte besitter den eventuella specialkunskap så köper vi den tjänsten själva av kompetenta medarbetare som vi har i vårt nätverk.

Nedan följer några exempel på vad vi åtar oss att utföra:

✓ Fönster och dörrbyten

✓ Byte av yttertak (betongpannor, lertegel och plåt)
✓ Byte av kök och annan inredning
✓ Golvläggning (parkett, laminat och klinker)
✓ Kakling (även våtrum så som badrum och tvättrum)
✓ Altaner, uterum och pooldäck
✓ Handikappanpassningar
✓ Fasadbyte
✓ Nybyggnation
✓ Gjutningar
✓ Murningar
✓ Fasadmålning
✓ Invändig målning (t.ex. tak och fönster)
✓ Tapetsering
✓ Olika typer av staket
✓ Byte av regnsystem
✓ Nya entré
✓ Garage
✓ Ställningsbyggen
✓ Med mera.

Bygg

När det gäller bygg och renoveringar i Gävle med omnejd, i Skutskär och Älvkarleby så är vi tveklöst det säkra och pålitliga alternativet. Med många års erfarenhet i ryggen har vi byggt upp en genuin kompetens som kan bemöta våra kunders alla önskemål och behov. Bygg och renoveringsplaner är ofta något som mognar över tid och ibland kan det vara ett stort steg att omsätta idéerna och drömmarna till praktik. Här kan vi, med vår erfarenhet och tekniska kunskap bidra med inte bara det praktiska arbetet utan även goda råd och kompletterande idéer. Vi kan vårt jobb, såväl ur bygg som planeringssynpunkt. Vi jobbar bara med rätt medarbetare, vi använder oss bara av bra material och vi har under åren byggt upp ett bra kontaktnät i branschen. Den kompetens som vi så att säga inte har inbyggd i huset, den fixar vi! Flexibilitet och tillgänglighet är nyckelord i vår verksamhet och vi har många och nöjda kunder som kan intyga detta!

Renovering

Sommarstugor i Skutskär, villor i Älvkarleby eller radhus i Gävle. När det kommer till renovering så har vi en stor bredd, både vad gäller kundkrets och uppdrag. Renoveringar, stora som små, vare sig det gäller en totalrenovering av ett boningshus eller upprustning av en vind kan ibland bli saker man skjuter på, kanske för att man tror att man kommer att få gå runt i en byggarbetsplats under en lång period och dessutom till höga kostnader. Kanske tror man också att man måste tillkalla olika firmor för olika delar av den renovering man planerar. Eling Bygg AB har kompetensen samlad under ett tak, något som underlättar processen såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. Detta innebär en trygghet för de som anlitar oss och följaktligen så har vi många återkommande kunder som uppskattat vårt sätt att arbeta. Den som fått golvet bytt kontaktar oss när det är dags för taket eller för en mer heltäckande renovering.

Snickare

Det som är viktigast för den som söker en snickare är givetvis det tekniska kunnandet, men också pålitligheten. Vi har alltid föresatt oss att inte bli representanter för en typ av snickare som kommer försent eller glömmer verktyg för att kunna ta ut mer timkostnader. Vi menar att det är en tämligen grundläggande förutsättning för en bra verksamhet att kunden är nöjd. 'Det som är bra för kunden är bra för företaget,' är ingen klyscha—det är så det fungerar och det är efter de premisserna som vi jobbar. Detta förutsätter kunnande, kapacitet och förtroende och vi är stolta över våra duktiga medarbetare och över vårt nätverk i branschen, något som i högsta grad kommer våra kunder till goda. En bra snickare ska vara pålitlig och kunnig, och vi vågar påstå att den som anlitar oss får just det. Nöjda kunder, i Gävle, Sandviken, Älvkarleby och Skutskär är kvittot på vår verksamhet.